Az úton

Az úton

Haladj az úton, hallgass és figyelj. 
Körbevesz a csend, a lelked megremeg. 
Rögös az út, de hoz új élményeket. 
Legyen sötét éj, vagy ragyogó kikelet,
az ember egyedül boldog nem lehet. 
Míg dobog a szív és izzik a tűz, 
van remény, hogy a társad megleled. 

Nyitrai József verse 2023,07,19.

On the road

Follow the road, listen and listen.
Silence surrounds you, your soul trembles.
The road is bumpy, but it brings new experiences.
Be it dark night or bright dawn,
one cannot be happy alone.
While the heart beats and the fire glows,
there is hope that your partner will find you.