Surlódások … napi karcok …

Surlódások … napi karcok …

„nincs gonoszabb ember annál, aki kihasznál és csak érdekből kedves”

„there is no more evil person than someone who takes advantage of you and is nice only out of interest”

„soha ne haragudj, ha rosszat mondanak neked, bántanak, vagy ellened vétenek, ne szólj semmit, csak jegyezd meg, már tudod mire számíthatsz, vele már nincs több dolgod, lépj tovább”

„don’t ever get angry if they say bad things to you, hurt you, or offend you, don’t say anything, just make a note of it, you already know what to expect, you don’t have anything more to do with it, move on”

„az erős egyéniségű embereket, nagyon kevesen szeretik,
félnek tőlük, mert őszinték, egyenes emberek és nem manipulálhatók”

„„az erős egyéniségű embereket, nagyon kevesen szeretik,
félnek tőlük, mert őszinték, egyenes emberek és nem manipulálhatók”

„very few people like people with strong personalities, they are afraid of them because they are honest, upright people and cannot be manipulated”

„a tetteid határoznak meg téged, nem a körülményeid”

„a tetteid határoznak meg téged, nem a körülményeid”

„a tetteid határoznak meg téged, nem a körülményeid”

„your actions define you, not your circumstances”

„az életed olyan amilyenné a gondolataid teszik, merj álmodni, legyen önbizalmad”

„your life is what your thoughts make it, dare to dream, have confidence”

„ne akarj fényt vinni annak az életébe, aki a sötétet szereti”

„ne akarj fényt vinni annak az életébe, aki a sötétet szereti”

„don’t want to bring light into the life of someone who loves darkness”

„meglátni és megszeretni valakit, elég egy pillanat, de vele élni és boldoggá tenni az nagy kihívás,  mindennapi feladat

„seeing and falling in love with someone is enough for a moment, but living with them and making them happy is a big challenge, a daily task”

„egy kapcsolat kimerít és nem felemel, akkor újra kell értékelni azt a kapcsolatot, mert az a kihasználtság rejtett jele”

„a relationship exhausts you and does not lift you up, then you need to reevaluate that relationship because it is a hidden sign of being used”

„ha kíváncsi vagy arra, hogy milyen emnerek az ismerőseid, a barátaid, akkor figyeld meg őket, hogy bánnak másokkal, hogy beszélnek másokról”

„if you are curious about what kind of things your acquaintances and friends are, then observe how they treat others, how they talk about others”

„kölcsönös tiszteleten és szereteten alapuló kapcsolatokat építs, amik gazdagítják az életedet”

❤

„build relationships based on mutual respect and love that will enrich your life”

„ha valaki nem tiszteli az érzéseidet, alulértékel, megaláz, nem tekint egyenlő partnernek, nem kíváncsi a véleményedre, akkor újra kell értékelni a kapcsolatod”

„if someone doesn’t respect your feelings, underestimates you, humiliates you, doesn’t see you as an equal partner, isn’t interested in your opinion, then your relationship needs to be re-evaluated”

„teljes szívvel fogadd el azokat a dolgokat, amelyek a sorssal összekötnek és szeresd azokat az embereket, akikkel a sors hoz össze”

„accept with all your heart the things that connect you with fate and love the people with whom fate brings you together”

erős és tartós kapcsolat az őszinteségre épül, amit a bizalom, az egymás iránti tiszteletet és hűség alapozza meg, őszinteség nélkül minden kapcsolat meginog

„a strong and lasting relationship is built on honesty, which is based on trust, mutual respect and loyalty, without honesty all relationships falter”

„csak az tudja, mit jelent adni és kapni, aki átélte a nélkülözést”

„only those who have experienced deprivation know what it means to give and receive”

„a gyülöletnek sohasem a gyűlölet, hanem a szeretet vet véget”

„hatred never ends with hate, but with love”

Három fontos szabály az életben
Soha ne válaszolj, ha mérges vagy
Soha ne igérj, ha boldog vagy
Soha ne dönts, ha szomorú vagy

Három fontos szabály az életben
Soha ne válaszolj, ha mérges vagy
Soha ne igérj, ha boldog vagy
Soha ne dönts, ha szomorú vagy

Three important rules in life
Never answer when you are angry
Never promise when you’re happy
Never make a decision when you’re sad

„szerelemnek nem tökéletesnek, hanem igaznak kell lennie”

„love should not be perfect, but true”

„legfontosabak azok a pillanatok, az életben, amikor úgy érezzük, hogy valaki megérintette a lelkünket”

„the most important are those moments in life when we feel that someone has touched our soul”

„a kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolat, nem csak erős hanem tartós is”

„a relationship based on mutual respect is not only strong but also long-lasting”

A képhez tartozó alt jellemző üres; image-18.png a fájlnév