A szükség

A szükség

Minden esetben, a szükség mértéke határozza meg,
a hála nagyságát …

The need

In all cases, the degree of need determines
the magnitude of gratitude…