Azért születtünk a földre

Azért születtünk a földre

Sokan nem fogják érteni az alábbi gondolatokat, vagy nem értenek vele egyet. De nem probléma, mert nem vagyunk egyformák, pont ez a lényeg, hogy különbözőek vagyunk. Milyen unalmas lenne az élet, ha mindenki ugyan olyan lenne.
Gondold végig, idézd fel az életed eseményeit, hogy lásd mennyire igaz, lehet, amit olvasol.
Veled is megtörtént, hogy hosszú kapcsolat, barátság hirtelen megszakadt és ugyanakkor új kapcsolatokat, barátokat találtál. Ez lehet, hogy nem véletlen volt, akkor léptél egy szinttel feljebb.

Azért születtünk a földre, hogy életünk végéig tanuljunk (itt elsősorban nem az iskolára kell gondolni) és tapasztalatokat gyűjtsünk, amit átadunk a következő nemzedéknek. A szervezetünk épp úgy tanul, tapasztalatokat gyűjt, alkalmazkodik a környezethez, az élethez, amit a következő nemzedék a génjeink által örököl tovább.
Időnként egy személy, vagy barát, csak része annak az útnak amit meg kell tenned, addig marad melletted, amíg szükséged van rá, hogy segítsen a fejlődésedben, a tanulásban.
Amikor arra az élet útra térsz, hogy szükséged van rá, akkor megjelenik az életedben és addig marad, amíg kell.
Az életed és a következő kapcsolataid minden esetben a tanulás lépcsőit adják neked, ha fel vagy rá készülve és tovább léphetsz egy magasabb szintre.
Ha tovább léphetsz, akkor új kihívás, új feladat jön az életedben, amihez a megfelelő körülmények és társak csatlakoznak.
Akkor léphetsz egy magasabb szintre, ha beteljesítetted a kitűzött feladatokat, amit az élet adott neked. Ha nem teljesíted, vagy eltérsz az útról, akkor megbüntet az élet, vagy maradsz azon a szinten, ahol vagy.
Minden embernek más a feladata, a tanulandója, az adott szintjéhez képest. Neked kell megtalálnod a teljesítendő feladatot, amit az élet ad számodra.
Nagy a kihívás, minden ember képes rá, hogy eljusson a következő szintre, amelynek során megfejti a sors kihívásait. Tedd fel a kérdést, figyeld meg önmagad, hallgass a megérzésedre.
Van akinek a szokásain kell változtatni, van akinek az élet stílusán, vagy az emberi kapcsolatain.
Lehet, hogy sokat iszol, megrögzött gyűjtögető vagy, lenézed az embertársaidat …
Bármi lehet a gát, hogy felsőbb szintre lépj, neked kell megtalálnod és tenned érte, mert ez a feladatod. A körülötted lévő emberek ebben segíthetnek, csak legyél nyitott, befogadó.

“Azt mondják, egyes életek összekapcsolódnak az időn is túllépve,
összeköti őket egy ősi erő, amely korokon áthat, a végzet. “

That’s why we were born on earth

Many people will not understand or agree with the ideas below. But it’s not a problem, because we’re not the same, that’s the point, that we’re different. How boring life would be if everyone was the same.
Think about it, recall the events of your life to see how true what you are reading might be.
It has also happened to you that a long relationship and friendship suddenly ended and at the same time you found new relationships and friends. This may not have been a coincidence, then you have moved up a level.

We were born on earth to learn for the rest of our lives (this is not primarily about school) and to gather experiences that we pass on to the next generation. Our body learns, gathers experiences, adapts to the environment, to life, which the next generation inherits through our genes.
Sometimes a person or friend is just part of the journey you have to take, staying by your side as long as you need it to help you develop and learn.
When you get on the path of life that you need it, it will appear in your life and stay as long as it is needed.
This part of your life and your next relationships will always give you the steps to learn if you are prepared for it and can move on to a higher level.
If you can move on, a new challenge, a new task will come in your life, which will be joined by the right circumstances and companions.
You can move to a higher level if you have fulfilled the set tasks that life has given you. If you fail or deviate from the path, life will punish you or you will remain at the level you are at.
Each person has a different task, what to learn, compared to their given level. You have to find the task that life gives you.
The challenge is great, every person is capable of reaching the next level, during which they decipher the challenges of fate. Ask the question, observe yourself, listen to your intuition.
Some people need to change their habits, some people need to change their lifestyle or their human relationships.
Maybe you drink a lot, you’re an inveterate collector, you look down on your fellow humans…
Whatever may be the barrier to moving to a higher level, you have to find it and do something about it, because that’s your job. The people around you can help you with this, just be open and receptive.

“They say some lives are connected beyond time,
connected by an ancient force that spans the ages, fate.”

Az univerzum üzen Neled! >>